Subsidie Digitale School

Wat is de subsidie De Digitale School?

De Digitale School Subsidie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het gebruik van digitale leermiddelen te bevorderen. Er wordt subsidie verstrekt aan coalities van scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale digitale onderwijsvoorziening willen opzetten voor kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen. Met als doel dat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen totdat zij weer fysiek naar school kunnen gaan.

Doel van de subsidie

De subsidie helpt bij het overbruggen van de kloof voor leerlingen die niet in staat zijn om fysiek aanwezig te zijn in de klaslokalen, bijvoorbeeld door ziekte, fysieke beperkingen of andere omstandigheden.

Het ondersteunt scholen in de overgang naar moderne, digitale leermethoden.

De subsidie draagt bij aan inclusief onderwijs door ervoor te zorgen dat alle leerlingen, ongeacht hun situatie, toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie De Digitale School?

De subsidie is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale coalitie willen vormen. Deze coalitie moet ten minste bestaan uit één schoolbestuur (dat als penvoerder fungeert) en twee samenwerkingsverbanden (po en/of vo) en moet de ambitie hebben om een digitale onderwijsvoorziening met een regionale functie te realiseren. Per provincie kan minimaal één coalitie de subsidie ontvangen.

Wanneer wordt er meer duidelijk over de subsidie?

Het ministerie van OCW verwacht de subsidieregeling begin juni 2024 te publiceren. De aanvraagperiode van de subsidie opent na de zomervakantie. Ben je van plan om de subsidie aan te vragen, dan kan je nu al voorbereidingen treffen om een coalitie te vormen.