Masterplan basisvaardigheden

“Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.”

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

Masterplan basisvaardigheden: informatie & uitvoering

Het beheersen van de basisvaardigheden is cruciaal en alle Nederlandse scholieren moeten deze vaardigheden zo goed mogelijk beheersen. Het gaat om vaardigheden die worden gebruikt om andere vaardigheden te leren. Rekenen, taal, digitale vaardigheden en burgerschap zijn de belangrijkste basisvaardigheden.

De overheid is van plan om scholen te ondersteunen bij het aanleren van deze basisvaardigheden aan de leerlingen en heeft hiervoor het ‘masterplan basisvaardigheden’ opgesteld. Dit masterplan bestaat uit twee componenten, namelijk het zorgen voor ‘publieke ondersteuning’ voor alle scholen en het bieden van financiële steun aan scholen die dit het best kunnen gebruiken (lees: het hardst nodig hebben). Dit tweede aspect, hierna: ‘de subsidie’, is voor veel scholen van belang omdat het om veel geld gaat en dat kunnen scholen goed gebruiken.

Scholen die aanspraak maken op deze subsidie

In totaal is er een subsidie van €663.600.000 uitgetrokken voor het masterplan basisvaardigheden.

Prioriteitsscholen

Scholen met het inspectieoordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn door de overheid aangemerkt als ‘prioriteitsscholen’. Voor deze scholen is €69.500.000 van de totale subsidie gereserveerd. Indien in het eerste aanvraagmoment toegekend, dienen prioriteitsscholen de subsidie te gebruiken in de schooljaren 2023/2024, 2024/2025 (tot en met 31 juli 2025). Indien in het tweede aanvraagmoment toegekend, dienen prioriteitsscholen de subsidie te gebruiken in de schooljaren en 2023/2024, 2024/2025 en 2025/2026 (tot en met 31 december 2025).

Let op: op het moment van het schrijven van deze tekst, zijn de aanvraagmomenten nog niet verstreken. De aanvraagmomenten voor de subsidie prioriteitsscholen zijn als volgt: “Een aanvraag voor het eerste tijdvak van de subsidie kan worden ingediend van 27 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Een aanvraag voor het tweede tijdvak van de subsidie kan worden ingediend van 1 september 2023 tot en met 15 september 2023. Aanvragen die buiten een aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.”

Overige scholen

Alle overige scholen kunnen middels een aanvraag aanspraak maken op een deel van de rest van de totale subsidie (€594.100.000). Indien toegekend, dienen scholen de subsidie te gebruiken in de schooljaren 2023/2024, 2024/2025 (tot en met 31 juli 2025).

Let op: op het moment van het schrijven van deze tekst, zijn de aanvraagmomenten nog niet verstreken. De aanvraagmomenten voor de “subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023” zijn als volgt: “Een aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 27 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Aanvragen die buiten de aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.”

Activiteitenplan subsidie basisvaardigheden

Als uw school subsidie toegekend heeft gekregen, is de volgende stap om een ‘activiteitenplan’ op te stellen en dit op de juiste manier in te dienen. Dit activiteitenplan geeft scholen de mogelijkheid om aan te geven op welke manier zij de subsidies zullen inzetten. Als inspiratiebron is hiervoor een interventiekaart opgesteld.

Wanneer moet u het activiteitenplan hebben ingeleverd?

Prioriteitsscholen die in de eerste ronde subsidie ontvangen EN overige scholen moeten het activiteitenplan tussen 1 september 2023 en 13 oktober 2023 indienen.

Prioriteitsscholen die in de tweede ronde subsidie ontvangen moeten het activiteitenplan tussen 1 januari 2024 en 17 februari 2024 indienen.


Als scholen te laat zijn met het indienen van het activiteitenplan, zal de toegekende subsidie worden ingetrokken.

Nulmeting

Prioriteitsscholen die in de eerste ronde subsidie ontvangen EN overige scholen moeten uiterlijk voor 30 november 2023 een nulmeting hebben gedaan onder alle leerlingen. Met deze nulmeting wordt het huidige kennisniveau van de leerlingen gepeild op de domeinen van de basisvaardigheden.

Prioriteitsscholen die in de tweede ronde subsidie ontvangen hebben tot uiterlijk 29 februari 2024 om de nulmeting te voltooien.

Samenvatting

In de onderstaande tabel is hetgeen hierboven beschreven staat samengevat:

Voor prioriteitsscholen die in de eerste ronde subsidie ontvangen EN overige scholen geldt:

ActieDeadline
Aanvragen subsidie27 maart 2023 t/m 14 april 2023
BesluitVoor 16 juni 2023
Inleveren activiteitenplan Tussen 1 september 2023 en 13 oktober 2023
Periode activiteitenMedio juni 2023 – 31 juli 2025

Voor prioriteitsscholen die in de tweede ronde subsidie ontvangen, geldt:

ActieDeadline
Aanvragen subsidie1 september 2023 t/m 15 september 2023
BesluitVoor 15 december 2023
Inleveren activiteitenplanTussen 1 januari 2024 en 17 februari 2023
Periode activiteitenMedio december 2023 – 31 december 2025

Hoeveel subsidie kunt u verwachten?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2022 op uw onderwijsinstelling stond ingeschreven. Voor elke leerling die ingeschreven stond, ontvangt u €1000,-.

JoJoschool als interventie

Als interventie voor zowel het verbeteren van bijna alle basisvaardigheden, kan JoJoschool goed worden ingezet. JoJoschool is een online leeromgeving die is toegespitst op het bijspijkeren van kennis en vaardigheden van leerlingen. Dit kunnen zij zelfstandig of onder begeleiding doen. JoJoschool is uitstekende manier om zonder verhoging van de werkdruk en zonder de noodzaak om extra personeel aan te nemen de basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale geletterdheid aanzienlijk verbeteren. In de tabel onder deze tekst leest u wat u in het activiteitenplan kunt invullen om JoJoschool als interventie te gebruiken

Wat zijn de kosten voor JoJoschool als interventie voor basisvaardigheden?

De kosten voor JoJoschool om de basisvaardigheden te versterken zijn afhankelijk van het aantal leerlingen. Gemiddeld komen de kosten uit op ongeveer €50,- per leerling per schooljaar.

Basisvaardigheden en meer!

Met JoJoschool heeft u een stabiele basis om de basisvaardigheden van uw leerlingen te verbeteren, maar JoJoschool biedt meer. Op het platform vindt u een breed aanbod van reguliere schoolvakken gevuld met relevant lesmateriaal dat is gesorteerd op niveau en leerjaar, reikend van 1 mavo t/m 6 vwo.

Zo biedt JoJoschool niet alleen ondersteuning bij het verbeteren van de basisvaardigheden, maar ook voor de reguliere schoolvakken. Twee vliegen in één klap!

Neem contact op voor meer informatie

Of mail naar j.kinneging@jojoschool.nl

Interventie menukaartDoel interventieInvulling JoJoschool
Intensiever begeleidenIn het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteuners. Veelal ingegeven door het docententekort.Door het groeiende docententekort is het lastig om leerlingen intensief te begeleiden. Om die reden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van onderwijsondersteuners. JoJoschool kan hier een belangrijke rol in spelen door een middel te bieden dat het rendement en begeleidingsniveau van ondersteuners verhoogt.
Lezen, schrijven, taal en rekenen/wiskundeDe basisvaardigheden van leerlingen gaan achteruit. Daar gaat de basisvaardigheden subsidie immers over. Het gaat hierbij voornamelijk om de beheersing van de Nederlandse taal, rekenen, wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschapHet leerplatform van JoJoschool is een omgeving waar leerlingen terecht kunnen om de basisvaardigheden bij te spijkeren. aan de hand van kwalitatieve video-uitleg en door het maken van opgaven, verbeteren leerlingen deze vaardigheden. Het platform biedt duizenden lessen en de mogelijkheid om niveau- en leerjaaroverstijgend te leren.
Didactische modellen en werkvormenHet aanbod van instructie en verwerking van lesstof op verschillende manieren aanbiedenJoJoschool biedt de digitale component die ondersteunend is aan de fysieke lessen. Een goede manier om blended learning toe te passen en daarmee de motivatie van leerlingen te bevorderen.
DifferentiatieOnderwijs afstemmen op verschillende leerbehoeften van leerlingen.Met het digitale leerplatform van JoJoschool voorziet u leerlingen in de behoefte om via digitale lessen kennis bij te spijkeren. Leerlingen kunnen op eigen tempo en niveau leren en oefenen.
MetacognitieDankzij metacognitieve vaardigheden kunnen leerlingen nadenken over wat ze leren, waarom ze leren en hoe ze leren.Naast de reguliere schoolvakken, biedt JoJoschool extra ondersteuning. Onder andere met lessen die de metacognitieve vaardigheden zoals plannen, organiseren en leren verbeteren.