Beheersing
basisvaardigheden

“Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.”

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

Dit is een kwalijke zaak en daarom is er door de overheid een plan bedacht om dit probleem aan te pakken: het ‘masterplan basisvaardigheden’. Het doel van dit plan is om te komen tot een structureel instrument dat financiële middelen verdeelt onder scholen die hier baat bij hebben. Dit gebeurt middels een subsidie.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Er zijn verschillende voorwaarden om deze subsidie basisvaardigheden aan te vragen en toegewezen te krijgen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de interventies gericht zijn op het versterken van de basisvaardigheden en dat de subsidie wordt besteed tussen 01-09-2022 en 31-01-2024. Een andere voorwaarde is het indienen van een activiteitenplan, waarin staat welke interventies er zullen plaatsvinden en wat het beoogde resultaat voor deze interventies is. Op 2 januari 2023 ontvangt u van het ministerie een link om uw activiteitenplan te uploaden. Dit kunt u doen tot 1 februari 2023. Gezien de korte tijd die hiervoor beschikbaar is, helpen we u hier graag mee. Hieronder kunt u het activiteitenplan downloaden dat deels voor u is ingevuld.

Download hier het activiteitenplan

JoJoschool als interventie

Als interventie voor zowel het versterken van de basisvaardigheden, digitale geletterdheid en burgerschap kan JoJoschool goed worden ingezet. JoJoschool is namelijk een online leeromgeving die is toegespitst op het bijspijkeren van kennis en vaardigheden van leerlingen. Dit kunnen zij zelfstandig of onder begeleiding doen. JoJoschool is uitstekende manier om zonder verhoging van de werkdruk en zonder de noodzaak om extra personeel aan te nemen zowel de basisvaardigheden als de digitale geletterdheid te versterken. Download het (deels) ingevulde activiteitenplan om te zien hoe.

Mocht u geïnteresseerd zijn in JoJoschool als interventie, neem dan contact met ons op. Via de knop hieronder mailt u gelijk naar het juiste adres.

*Let op: i.v.m. grote drukte proberen wij uw aanvraag binnen 5 werkdagen te behandelen.*

Menukaart

Interventie menukaartDoel interventieInvulling JoJoschool
Intensiever begeleidenIn het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteuners. Veelal ingegeven door het docententekort.Door het groeiende docententekort is het lastig om leerlingen intensief te begeleiden. Om die reden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van onderwijsondersteuners. JoJoschool kan hier een belangrijke rol in spelen door een middel te bieden dat het rendement en begeleidingsniveau van ondersteuners verhoogt.
Lezen, schrijven, taal en rekenen/wiskundeDe basisvaardigheden van leerlingen gaan achteruit. Daar gaat de basisvaardigheden subsidie immers over. Het gaat hierbij voornamelijk om de beheersing van de Nederlandse taal, rekenen, wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschapHet leerplatform van JoJoschool is een omgeving waar leerlingen terecht kunnen om de basisvaardigheden bij te spijkeren. aan de hand van kwalitatieve video-uitleg en door het maken van opgaven, verbeteren leerlingen deze vaardigheden. Het platform biedt duizenden lessen en de mogelijkheid om niveau- en leerjaaroverstijgend te leren.
Didactische modellen en werkvormenHet aanbod van instructie en verwerking van lesstof op verschillende manieren aanbiedenJoJoschool biedt de digitale component die ondersteunend is aan de fysieke lessen. Een goede manier om blended learning toe te passen en daarmee de motivatie van leerlingen te bevorderen.
DifferentiatieOnderwijs afstemmen op verschillende leerbehoeften van leerlingen.Met het digitale leerplatform van JoJoschool voorziet u leerlingen in de behoefte om via digitale lessen kennis bij te spijkeren. Leerlingen kunnen op eigen tempo en niveau leren en oefenen.
MetacognitieDankzij metacognitieve vaardigheden kunnen leerlingen nadenken over wat ze leren, waarom ze leren en hoe ze leren.Naast de reguliere schoolvakken, biedt JoJoschool extra ondersteuning. Onder andere met lessen die de metacognitieve vaardigheden zoals plannen, organiseren en leren verbeteren.