Problemen voor verzekeraars

Gedrag beheersen is belangrijk

Verzekeraars moeten proberen het gedrag van de verzekerden te beheersen. Uitkeringen worden namelijk bepaald door het gedrag van de verzekerde. Als mensen zich onvoorzichtig gedragen moeten er bijvoorbeeld veel meer schades uitgekeerd worden dan wanneer mensen heel voorzichtig zijn. Mensen gedragen zich eerder roekeloos wanneer zij minder eigen-risico lopen. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er fraude wordt gepleegd door verzekerden om het bedrag van de uitkering te innen.

Asymmetrische informatie

Voor verzekeraars is het lastig om te bepalen hoeveel risico jij precies loopt. Zo kan het zijn dat jij een autoverzekering afsluit, maar niet vertelt dat jij slecht kan autorijden. De verzekeraar moet het doen met de informatie die jij aan hun geeft. De verzekerden weet dus meer dan de verzekerde. Wanneer de ene partij over meer informatie beschikt dan de andere partij, noem je dat asymmetrische informatie.

Averechtse selectie

Averechtse selectie is het verschijnsel dat alleen mensen met een meer dan gemiddeld risico zich verzekeren. Door asymmetrische informatie is het lastig voor de verzekeraar om een premie vast te stellen. Hierdoor zal hij eerder een te hoge premie vaststellen. Door de hoge premie zullen mensen die een laag risico lopen, besluiten om zich niet langer te verzekeren. Alle hogere risico’s blijven dus over en het aantal schade-uitkeringen stijgt. Dit zorgt op zijn beurt weer op een premieverhoging.

Moral hazard

Wanneer mensen verzekerd zijn, gaan ze zich minder voorzichtig gedragen. Als er bewust onvoorzichtig wordt gehandeld, is er sprake van moreel wangedrag (‘moral hazard’). Let wel op: Moreel wangedrag is niet hetzelfde als fraude. Jezelf onvoorzichtig gedragen is immers niet in strijd met de wet. Fraude is gedrag waarbij bewust zaken anders worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn, om daarmee voordeel te behalen en is dus wel strafbaar.

Consequenties moral hazard

Doordat mensen zich onvoorzichtig gedragen ontstaat er vaker schade. Verzekeraars moeten deze schade vaker uitkeren. Hierdoor gaan de premies vanzelfsprekend omhoog. Dit zorgt er voor mensen met een laag risico (goede risico’s) zich niet meer verzekeren en dat mensen met een hoog risico (slechte risico’s) achterblijven. Het aantal schade-uitkeringen stijgt wederom en dit resulteert ook weer in een premieverhoging.