Werkplaats van de wereld (1750-1850)

Van handwerk naar machinekracht

De Industriële Revolutie had twee oorzaken:

  • Nieuwe uitvindingen. Er kwamen nieuwe uitvindingen op de markt zoals de Spinning Jenny in 1764 (zie afbeelding) en de verbeterde stoommachine (1784). De nieuwe uitvindingen maakte handwerk overbodig.
  • Enorme bevolkingsgroei. Door verbeterde landbouwtechnieken en ziektebestrijding nam de populatie toe. Doordat de populatie toenam, waren er meer goedkope arbeidskrachten beschikbaar voor de fabrieken.

Gevolgen van de industrialisatie

  • Verbetering van transport. Er werden kanalen en spoorlijnen aangelegd om de infrastructuur van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren.
  • Urbanisatie: groei van steden. Steeds meer mensen gingen in de steden wonen en zo ontstonden er ook nieuwe steden zoals Manchester. Dit gebeurde vanzelfsprekend rondom de fabrieken.
  • Industrieel kapitalisme. Het handelskapitalisme maakte plaats voor het industrieel kapitalisme. Geld werd geïnvesteerd in grondstoffen, fabrieken en arbeidskrachten om vervolgens producten te kunnen verkopen.
  • Nieuwe klasse van rijken en armen. Je ziet een duidelijk verschil in welvaart tussen fabriekseigenaren en arbeiders.

Politieke veranderingen

  • Industriële ondernemers streven naar politieke invloed. Fabriekseigenaren wilden graag een liberale markteconomie en vrijhandel. Hierin zou de overheid zich weinig tot niet bemoeien met de economie waardoor de ondernemers nog meer geld konden verdienen. Sommige ondernemers zoals Robert Owen waren het hier echter niet mee eens. Hij streed voor een verbetering van arbeidsomstandigheden en een liberale markteconomie werkte juist averechts.
  • Reform Bill (1832). De industriële ondernemers zorgden voor een hervorming van het kiesrecht in het Verenigd Koninkrijk. Het districtenstelsel werd zo aangepast dat de nieuw ontstane industriesteden ook inspraak kregen.
  • Verbetering werkomstandigheden arbeiders. in 1833 wordt de eerste Factory Act aangenomen waarin nachtwerk voor kinderen verboden wordt gesteld. In latere Factory Acts worden werktijden ingekort en uiteindelijk wordt kinderarbeid in zijn geheel verboden.