Ontstaan VS en afschaffing van de slavernij (1776-1865)

Oorzaken Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog

Ten eerste was er een grote toename van verlichte ideeën uit Europa. De verlichting was een periode waarin men steeds meer ging vertrouwen op zijn eigen denkend vermogen. Verlichte denkers probeerden aan de hand van rationeel denken de samenleving te verbeteren. De drie belangrijkste ideeën die uit de verlichting voortvloeiden luiden als volgt:

  • Volkssoevereiniteit. Dit is het idee dat elk volk zichzelf moet besturen. Dit was voor Amerika erg relevant aangezien het een Britse kolonie was.
  • Trias politica. Het idee dat de macht in drieën gesplitst moet worden: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
  • Natuurlijke rechten (John Lock). Het idee dat er ook hogere beginselen achter het recht schuilgaan.

Ten tweede werden de belastingen verhoogd na de Britse oorlog met Frankrijk (1757-1763). Er werden belastingen geheven op bijvoorbeeld papier, thee en suiker. De Amerikanen betaalden belasting, maar hadden geen inspraak bij het Brits Parlement. Dit leidde tot veel onvrede onder Amerikanen: ‘No taxation without representation’.

Ten derde was er vanaf 1765 soms sprake van gewelddadige incidenten tussen Britten en Amerikanen. Voorbeelden hiervan zijn de Boston Massacre (1770) en de Boston Tea Party (1773). Dit resulteerde in nog hogere spanningen tussen de Britten en Amerikanen.

De Verenigde Staten van Amerika

Op 4 juli 1776 werd in Amerika de Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. In dit document waren veel verlichte ideeën opgenomen zoals bijvoorbeeld het idee van volkssoevereiniteit en gelijkheid. Dit document was het startsein van de onafhankelijkheidsoorlog die uiteindelijk 7 jaar zou duren. De Amerikanen wonnen de oorlog en dwongen hiermee de Britten om in 1783 hun onafhankelijkheid te erkennen. Het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika was een feit.

Het abolitionisme

Het abolitionisme was een beweging die streefde naar de afschaffing van slavernij en slavenhandel. Deze beweging kwam voort uit verlichte en christelijke ideeën.

Afschaffing in Engeland

De Britten liepen in het Westen al voorop:

  • In 1807 werd de slavenhandel in het Britse Rijk afgeschaft
  • In 1833 werd slavernij in het Britse Rijk afgeschaft

Dit had uiteraard grote gevolgen op de Britse koloniën in Barbados en Jamaica. Door de afschaffing van slavenhandel en slavernij liepen de winsten die werden gemaakt op de suikerhandel enorm achteruit.

Afschaffing slavernij in de VS

Er ontstond veel discussie in de VS omtrent de afschaffing van slavernij. Het bleek dat de nieuwe rechten over bijv. gelijkheid alleen golden voor blanke Amerikaanse burgers. Toch werd in 1807 het importeren van slaven verboden.

Veel noordelijke staten hadden de slavernij in 1787 al afgeschaft, maar in de zuidelijke staten lag dit anders. Zij waren namelijk economisch afhankelijk van de plantages en het afschaffen van de slavernij zou desastreuse gevolgen kunnen hebben op hun economie.

In 1860 komt Abraham Lincoln aan de macht, een voorstander van de afschaffing van slavernij. De zuidelijke staten reageerden hierop door zich af te scheiden van het noorden. Dit leed op zijn beurt weer tot de ontketening van een burgeroorlog die in 1865 werd gewonnen door de Noordelijke staten. De slavernij werd hierna afgeschaft in heel de Verenigde Staten.