Industrie en imperialisme (1850-1900)

Industrie en imperialisme

Het imperialisme heeft de industrialisatie mogelijk gemaakt aan de hand van de volgende punten:

  • De winsten die in Britse koloniën werden gemaakt, werden door de ondernemers geïnvesteerd in de industrie.
  • India, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied leverden grondstoffen voor de industrie.
  • India en de Verenigde Staten fungeerden als afzetmarkten. De producten uit de industrie werden hier verkocht.

De industrialisatie maakte ook het imperialisme mogelijk. De overheersing van nieuwe gebieden werd namelijk makkelijker door:

  • De aanleg van spoorlijnen
  • De introductie van stoomschepen
  • De ontwikkeling van nieuwe wapens.

Het Britse Rijk eind 19e eeuw

Op de onderstaande kaart is te zien dat de Britten aan het einde van de 19e eeuw voornamelijk nieuwe koloniën in Afrika hebben verkregen.

De wereldtentoonstelling van 1851

De 19e eeuw was een periode in Europa waarin het nationaalsocialisme een grote rol speelde. Landen wilden graag aan elkaar laten zien dat zij beter waren dan anderen. De Britten waren uiteraard erg trots op hun positie in de wereld en wilden dit dus ook graag aan de rest laten zien. Dit deden zij op de eerste wereldtentoonstelling (1851), een jaarlijkse bijeenkomst waar landen hun vooruitgang konden laten zien. De Britse industriële voorsprong werd tentoongesteld in het gloednieuwe Crystal Palace.

Economische ontwikkelingen

  • Britse ondernemers gaan ook investeren in projecten buiten het Britse Rijk. Neem bijvoorbeeld de investeringen in spoorwegen in Nederland. Buitenlandse regeringen lenen daarnaast ook steeds vaker geld van het Britse Rijk. Londen wordt hierdoor langzamerhand het nieuwe financiële hart van de wereld. Dit betekent echter ook dat de economie vatbaar wordt voor mondiale gebeurtenissen.
  • De Britse marine verdedigt de Britse handelsbelangen. ook buiten het Britse rijk. Een goed voorbeeld hiervan is de eerste opiumoorlog met China. De Chinese keizer verbood de import van opium en vernietigde Britse opium. Dit was nadelig voor de Britse handel en daarom besloot de Britse marine om in te grijpen.
  • De Britse voorsprong neemt na 1870 af. Er ontstond een tweede industriële revolutie waarin elektriciteit en chemische ontwikkelingen centraal stonden. De Verenigde Staten en Duitsland beginnen vanaf dit punt te concurreren met de Britten. Daarnaast breiden Duitsland en Frankrijk ook hun koloniaal bezit uit.