De Amerikaanse Revolutie

Toenemende spanningen

De inwoners van de Britse koloniën in Amerika zijn vaak nog nooit in Groot Brittannië geweest en voelen daardoor minder binding met het moederland. Tegelijkertijd worden zij geïnspireerd vanuit Europa door verlichte ideeën. Deze ideeën worden verspreid aan de hand van brieven, pamfletten en boeken. De inwoners van de koloniën hebben eigen parlementen en bestuurders, maar deze zijn wel ondergeschikt aan de Britse kroon. Dit zorgt voor veel onvrede onder de koloniën.

De Britten zijn in oorlog met Frankrijk en hebben geld nodig om dit te financieren. Om deze reden verhogen de Britten de belastingen in de koloniën. Dit leidt vanzelfsprekend tot nog grotere onvrede en zelf een paar dodelijke incidenten. Denk hierbij aan de Boston Massacre (1770) en de Boston Tea Party (1773). Daarnaast richten de Amerikanen ook een Commitee of correspondence (1772) op waarin mensen hun onvrede over de Britten uitspreken.

De Amerikaanse onafhankelijkheid

In 1775 vormen de Amerikanen een leger onder leiding van George Washington. Hij wordt erg beïnvloed in zijn ideeën door radicaal verlicht denker Thomas Paine. Uiteindelijk ontstaat er ook een oorlog tussen de Amerikanen en de Britten. De aanleiding hiervoor is de Declaration of Independence op 4 juli 1776. Hierin kondigen de Amerikanen aan niet langer onderdeel te zijn van het Britse rijk. In de verklaring waren ook verlichte ideeën van John Locke opgenomen zoals diverse natuurrechten.

De Amerikanen winnen met steun van Frankrijk de oorlog. Groot Brittannië moet daardoor noodgedwongen de onafhankelijkheid van de VS erkennen in 1783.

De Amerikaanse staatsinrichting

In de grondwet (1787) wordt vastgelegd dat Amerika het systeem van de trias politica hanteert. Dit is de eerste keer dat een verlicht idee daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De uitvoerende macht gaat naar de president, de wetgevende macht naar het congres en de rechterlijke macht gaat naar de opperrechters. De vrijheidsrechten van Amerikaanse burgers worden vastgelegd in de Bill of Rights.

De VS wordt een federale republiek. Dit wil zeggen dat het gaat bestaan uit diverse deelstaten met een eigen regering, parlement en rechtspraak. Het grondgebied wordt in de 19e eeuw ook nog verder uitgebreid. Dit gaat echter vaak ten koste van de inheemse indianenvolkeren.

Gelijke rechten?

In de Amerikaanse grondwet staat dat iedereen gelijke rechten heeft. In de praktijk geldt dit alleen voor witte mannen met een bepaald bezit. De meeste witte mannen, alle vrouwen, slaven en indianen vallen hier dus niet onder.

In de noordelijke staten wordt de slavernij afgeschaft in 1787. De slavernij in het zuiden wordt echter uitgebreid ondanks het importverbod op slaven. Dit komt doordat de zuidelijke staten economisch afhankelijk zijn van slavernij. De verschillende ideeën over slavernij leiden uiteindelijk tot een conflict tussen de noordelijke en zuidelijke staten: de Amerikaanse Burgeroorlog (1960).