Verzekeren is risico afkopen

Risico is onvermijdelijk. Je kan zelf een vrijwillig risico op schade nemen door bijvoorbeeld te hard te rijden op je scooter. Je loopt echter ook onvrijwillig risico. Denk hierbij aan een automobilist die jou aanrijdt terwijl je op de stoep loopt. Tegen dit soort risico’s kun je jezelf verzekeren.

Risico afkopen

Je kunt je dus verzekeren tegen risico’s. Dit doe je bij een verzekeringsmaatschappij in ruil voor een betaling. Deze betaling voor het verkrijgen van een verzekering noem je een premie. Je maakt uiteraard wel afspraken met de verzekeringsmaatschappij over de volgende punten:

  • Hoe hoog is de premie?
  • welke schade is gedekt?
  • Welk bedrag krijg je uitgekeerd op het moment dat je schade lijdt?
  • Wat zijn de voorwaarden?

Deze afspraken staan allemaal opgenomen in je verzekeringspolis.

Moet je alles verzekeren?

Het is mogelijk om je voor alles te laten verzekeren, maar dit is niet altijd verstandig. Verzekeren kost namelijk geld en je loopt niet voor alles een even groot risico. Om te bepalen of je iets wel of niet wilt verzekeren, kun je het risico dat je loopt uitrekenen aan de hand van de volgende formule:

Risico = kans op voorval x schadebedrag

Wanneer het risicogetal hoger is dan de premie, is het verstandig om je te verzekeren.

Dus: risico > premie ➝ verzekeren

Wanneer het risicogetal lager is dan de premie, is het niet verstandig om je te verzekeren.

Dus: risico < premie ➝ niet verzekeren

Moet je alles verzekeren?

Het is mogelijk om je voor alles te laten verzekeren, maar dit is niet altijd verstandig. Verzekeren kost namelijk geld en je loopt niet voor alles een even groot risico. Om te bepalen of je iets wel of niet wilt verzekeren, kun je het risico dat je loopt uitrekenen aan de hand van de volgende formule:

Risico = kans op voorval x schadebedrag

Wanneer het risicogetal hoger is dan de premie, is het verstandig om je te verzekeren.

Dus: risico > premie ➝ verzekeren

Wanneer het risicogetal lager is dan de premie, is het niet verstandig om je te verzekeren.

Dus: risico < premie ➝ niet verzekeren

Risico-Avers

Het verschilt voor elk persoon of zij zich willen verzekeren. Wanneer een persoon risico-avers is, houdt hij niet van het nemen van risico’s en zal hij zich dus voor meer zaken verzekeren. Een risico-avers persoon zal dus proberen om zo weinig mogelijk vrijwillige-risico’s te nemen.

Verplicht verzekeren

Bepaalde verzekeringen zijn door de overheid verplicht gesteld. Dit doen zij om de volgende redenen:

  • Om mensen te beschermen tegen hoge schades (bv. ziekenhuisopnames)
  • Om mensen tegen andere mensen te beschermen (bv. wettelijke aansprakelijkheid)
  • Om te voorkomen dat te weinig mensen zich verzekeren en er te weinig premieopbrengsten zijn om de schades uit te keren

Deze verplichten verzekeringen noemen we ook wel verplichte solidariteit.

Premiehoogte en kans op schade

Verzekeraars moeten uiteraard bepalen hoe hoog zij de premies voor hun verzekering maken. Dit doen door het totaal aantal schade uitkeringen te delen door het totaal aantal verzekerden.

Gemiddelde premiehoogte = Totaal schade-uitkeringen/ totaal aantal verzekerden

Het is eigenlijk ook van belang voor verzekeraars om te weten wat de kans op schade is en deze mee te nemen in de berekening. De formule wordt dan:

Gemiddelde premiehoogte = (kans x gemiddeld schadebedrag)/ 100