AOW en pensioen

Uiteindelijk zal je een leeftijd bereiken waarop je graag zou willen stoppen met werken. Om dit te kunnen doen, moet je er natuurlijk wel voor kunnen zorgen dat je basiskosten kunt blijven betalen. Om deze reden hebben wij in Nederland het basispensioen (AOW), het aanvullend pensioen en het privaatpensioen.

Basispensioen

Het AOW (Algemene Ouderdomswet) is ons basispensioen. In de onderstaande tabel is af te lezen op welke leeftijd dit in Nederland ingaat. Zoals je kunt zien, krijg je naarmate je later geboren bent op een steeds latere leeftijd pas recht op een AOW-uitkering.

De hoogte van het AOW is afhankelijk van twee factoren:

  1. Het aantal belastingplichtige jaren in Nederland. Het gaat hier om het aantal jaren die je in Nederland hebt gewerkt en dus ook belasting hebt betaald.
  2. Gezinssamenstelling. Wanneer je een partner hebt, wordt de hoogte van je AOW-uitkering ingekort.

Het AOW is wel onafhankelijk van inkomen of vermogen. Iedereen in Nederland krijgt dus dezelfde AOW-uitkering ongeacht hoeveel hij/zij verdient.

Aanvullend pensioen

Bovenop het basispensioen kun je ook nog een aanvullend pensioen krijgen. Dit is collectief geregeld en gaat op basis van het kapitaaldekkingsstelsel. Een collectief pensioen is een bedrijfspensioen dat geldt voor iedereen in het bedrijf. Het kapitaaldekkingsstelsel is een systeem waarbij  degenen die premie betaalt een kapitaal opbouwt dat op een later tijdstip wordt uitgekeerd.

Privaat pensioen

Naast het basispensioen en het aanvullend pensioen kun je er ook voor kiezen om nog een extra pensioenverzekering te kopen. Je kunt je dus bij verzekeringsinstanties laten verzekeren voor een nog beter pensioen.

Risico

De premies die je betaald voor alle soorten pensioenen worden vaak gespaard of belegd in aandelen of obligaties. Je zult dus zien dat wanneer het goed gaat met de aandelenmarkt, de waardes van pensioenen zullen stijgen. Dit geldt voornamelijk voor de aanvullende pensioenen en privaatpensioenen.

Houdbaarheid pensioenen

Pensioenfondsen kennen twee soorten pensioenen:

  1. Waardevast

Een uitkering die procentueel omhoog gaat met de inflatie. Als de prijzen binnen een land dus met 2% stijgen, stijgt jouw pensioen ook met 2%.

  1. Welvaartsvast

Een uitkering die procentueel omhoog gaat met de gemiddelde loonstijging. Als de inkomens dus met 2% stijgen, stijgt jouw pensioen ook met 2%.

Dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten goed opletten of hun dekkingsgraad wel voldoende is. Pensioenfondsen bepalen namelijk aan de hand van de dekkingsgraad en rekenrente of ze in staat zullen zijn om aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen.

De dekkingsgraad is de mate waarin een pensioenfonds haar toekomstige uitkeringen kan financieren met de huidige waarde van het vermogen.

De rekenrente is het rentepercentage dat pensioenfondsen moeten gebruiken als voorspeller van de jaarlijkse vermogensgroei. De rekenrente wordt bepaald door bijvoorbeeld overheidsinstanties.